Pereiti prie turinio

Gydytoja manęs nešaukė, tik kažko paklausinėjo mano mamos. Žodžiai, turintys tą pačią arba labai panašią reikšmę, skiriami kableliu, o kito prasminio ar stilistinio atspalvio žodžiai skiriami kabliataškiu. Žmonės ėmė kalbėti, kad Lionginas vedęs, bet žmoną palikęs Amerikoje. Amerikos vaikai yra pažeidžiami smurto ir skurdo. Man rodos, kad uždara mūsų kaimo kultūrinė terpė ėmė keistis maždaug nuo m. Pirmas tikybos mokytojas buvo Skapiškio bažnyčios vikaras Ignas Šaučiūnas, kilęs iš Jurėniškių kaimo.

Mūsų profesoriai ir dėstytojai.

Nr. 27 - Ekonomika.lt

Czesław Miłosz, Isos slėnis Pratarmė Rašyti atsiminimus — kankinantis užsiėmimas. Juk reikia kone iš naujo išgyventi ne tik tai, kas buvo gera, bet ir kas bloga. Niekada savo emocijų rodyti nenorėjau, nebent jos išsprūsdavo nejučiomis, pavyzdžiui, prisimenant tėvų netektį. Turėjau daug pažįstamų, artimųjų, bičiulių, draugų ir nedraugų jų gana mažai.

Visi verti paminėti, bet ne visi tiko pagrindinei mano pasakojimo linijai ir, be to, turėjau rūpintis, kad tekstas pernelyg neišsipūstų. Atsiminimų būna įvairaus pobūdžio. Mano gražiausi bet ne geriausi gyvenimo metai prabėgo sovietmečiu. Anuomet maniau, kad, jei reikėtų, daugiau nekaip sovietinėje autobiografijoje, rašyti nenorėčiau.

Prisipažįstu. Jaume Cabre

Juk biografijos turėjo būti rašomos hagiografiniu principu ir, suprantama, jų personažais tiko rinktinis sovietmečio elitą. Kiti pilki valdiniai biografijų neturėjo. Niekad nepriklausiau visuomenės, politikos ar kultūros įžymybėms. Tad ir mano atsiminimai bus vis apie žemesniosios ar net žemiausios bet ne degraduotos socialinės padėties žmones. Rašiau apie savo ir jų kasdienį gyvenimą. Tiesa, stengiausi atsijoti buitinius ir grynai privataus gyvenimo faktus.

brandus seksui svetainę lee soo hyuk pažintys sandara parkas

Apie pastaruosius kalbėti, jei ir norėčiau, būtų pernelyg anksti, reikėtų palaukti bent penkiasdešimt metų. Apmąstydamas savo praeitį didaktinių tikslų nesiekiau. Rašiau ne pamokslaudamas, o bijodamas pamiršti, kas, kada ir dėl ko nutiko, ir galvodamas, gal tai bus įdomu skaitytojui. Šitai noriu pateisinti, nes juos rašiau įvairiomis sąlygomis ir pavieniais fragmentais. Rašiau Santariškių ligoninėje, mūsų Urkionių kaimo troboje ir savo bute prie seno rašomojo stalo, Ukmergėje įsigyto dar aspirantūros laikais.

Paskui visą tekstą sujungiau ir apdorojau, kai kuriais atvejais pasiklausydamas bendraamžių jų tiek mažai beliko! Senu įpročiu rašiau ranka, nes taip lengviau susikaupti, neblaško kompiuterio klavišų barškėjimas ar varginantis dirsčiojimas į vaizduoklį ir popierius ant stalo.

Kone visas nuotraukas suradau savo stalčiuose, atrinkau tas, kurios, mano manymu, įdomesnės. Nuotraukas kompiuteriu nukopijavo, jas apdorojo žmona Irena Regina ir sūnus Algimantas. Tad minėtiems savo padėjėjams nuoširdžiai sakau ačiū. Mano sodžius Gimiau Čivų kaime, Skapiškio valsčiuje, Rokiškio apskrityje.

asian dating žmonės kaip pradėti pirmąjį laišką apie online dating

Tuomet buvo pats metų pavasaris. Krikštijo jau pusantro mėnesio kūdikį, todėl metrikuose suklydo, pajaunino.

kambarių pažintys vieta chittagong neteisėta pažintys uk

Dėl to visuose mano dokumentuose radosi m. Kaimas nedidelis, tuomet apie 60—70 gyventojų.

tinkama.lt

Tipiškas gatvinis kaimas, kokie vyravo po XVI a. Valakų reformos. Mūsų sodyba buvo abipus gatvės, vadintos ulyčia.

Gryčia troba stovėjo pietų pusėje, galu į gatvę, priešais — klėtis, toliau ned anketa išslaptinti dvigubai pažintys dalis 1 klojimas.

Religija Lietuvoje. Monografija

Antroje gatvės pusėje stovėjo tvartas. Šią sodybą su puse valako žemės tėvas kupiškėniškai: tata, tatyta pirko iš Povilo Baltrūno. Savo varganoje trobelėje kaimo gale juk negyvens, nes iš JAV grįžo susitaupęs pinigų.

Kitur pirkti žemės nenorėjo, nes buvo prisirišęs prie savo gimtinės. Suskato ieškoti žmonos, juolab kad amerikono paklausa buvo nemenka. Surado gal už kokių 10 kilometrų, Jokšių kaime, Marijoną Mėlynytę, už save jaunesnę apie 10 metų.

Tuomet niekas meilės neklausė. Supiršo, ir tiek. Juk nuotaka gera audėja, sumani ūkio darbuose, vienintelė dviejų brolių — Petro ir Broniaus — sesė. Petras buvo prakutęs, dirbo geležinkelio tarnautoju Jonavoje. Nors jų gimtieji namai turėjo tik pusvalakį, tačiau mano būsimoji mama kupiškėniškai vadinau moma, arba momyta atsivežė dvi dideles kraitines skrynias audinių ir gatavų drabužių.

Kaip atrodė kaimas vos ėmusiam savo aplinką suvokti vaikui, žinau ne taip iš savo atminties, kaip iš tėvų ir kaimynų pasakojimų, — tuomet jau buvau paaugęs, netgi gimnazistas. Mano pirmieji patirti įspūdžiai buvo lyg mozaikos akmenėliai dideliam paveikslui, kurio dar nepajėgiau aprėpti. Prisimenu, tėvas kalbėdavo, kad eis į kažkokį skodą, suprask — kaimo sueigą. Ji vyriausia kaimo bendruomenės valdžia. Reikėjo samdyti bendrą ustovą kerdžių bandai ganyti. Skaičiavo, kiek kurio kiemo savininkas parūpins piemenų — savo vaikų ar samdinių.

kinija pažinčių svetainė anglų kalba pažintys raya app android

Ganė ne tik gyvulius, bet ir kiaules, žąsis. Prisimenu, kad mūsų, aukštos ten pažintys programa ir kitos sodybos, buvo apjuostos tvora: prie gatvės ir apie darželį gale gyvenamojo namo — štankietų siaurų lentelių arba tuinų žagarųkitur — dviem ar trimis eilėmis karčių. Viename ir kitame kaimo gatvės gale buvo vartai, už jų abipus lauko keliuko — vėl tvoros, kad genami galvijai nesulįstų į pasėlius.

Namas, kuriame gyvenome, kaip atsimenu, buvo panašus į daugelio kaimynų ir net mamos tėviškės namus. Ilgas pastatas skersinėmis sienomis padalytas Mano mama Marijona Mėlynytė kairėje į tris dalis — apšildoma gryčia, kitame gale kamara, su savo drauge jaunystėje, apie m.

Kamaroje guldydavo pagarbiausius svečius arba miegodavo suaugusios merginos. Per namo vidurį buvo priemenė su trejomis durimis: į gryčią, kamarą ir maltuvę. Gryčios, priemenės grindys — asla, tik kamara turėjo plačių lentų grindis. Langai visur viengubi, kad nuo jų žiemą nevarvėtų tirpstantis ledas, palangėje vandeniui surinkti pakabinti mediniai loveliai.

Kamaroje prie stalo kėdės, gryčioje pasieniais platūs ilgi suolai, tarp jų kampe — valgomasis stalas. Gryčioje duonkepis ned anketa išslaptinti dvigubai pažintys dalis 1 krosnissuplūktas iš molio ir sumūrytas iš nedegtų plytų. Jo paskirtis dviguba — valgiui ir kiaulių ėdalui skirtoms bulvėms ir burokams virti, duonai kepti, ant jo žiemą užlipus pasišildyti, net pamiegoti.

  1. Gūžtelėjau pečiais.
  2. Putino prezidentavimo laiku visiems verslininkams buvo aiškiai ir konkrečiai nurodyta — paklusti arba pasitraukti.

Pamenu, kad ant pečiaus užsiropštus plačiais laiptais buvo įdomu stebėti, kas viduje dedasi. Kadangi pečius turėjo dūmtraukį, tai gryčia buvo švari ir dūmai niekad akių negraužė.