Pereiti prie turinio

Susijęs skaitymas: Naujų tekstų skaidymas - kaip tai yra puiku? Yra daug kelių į šventumą. Bažnyčios išmintis Kas yra Apaštalų Tradicija? Archeologų radiniai šiandien vis labiau patvirtina versiją apie ateivių kontaktus su žmonėmis. Jie sako, kad dogu mokė šamanus perkelti žmogaus skausmą į figūrėlę, o po dogu išsiskyrimo pacientas atsikratė kančių.

pažintys dievų būdas

Tai viena iš nedaugelio tokio pažintys dievų būdas įstaigų Lietuvoje, turinti tikslą padėti žmonėms bręsti tikėjime gilinant tikėjimo žinias, atnaujinant asmeninį ryšį su Dievu, ugdant krikščioniškąjį dvasingumą, siekiant gyvenimo ir krikščioniškojo tikėjimo vertybių integracijos.

Vizija Brandus, pilietiškas, krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujantis asmuo, inicijuojantis pokyčius, vedančius į prasmingą gyvenimą su Dievu ir atsakingą elgesį su kūrinija.

pažintys dievų būdas

Misija Kviečiame suaugusiuosius atgauti vidinę pusiausvyrą, mokytis dvasinės disciplinos, atrasti sprendimus įvairiose gyvenimo situacijose, ieškoti Dievo valios įžvalgos mokymo ir ugdymo programose, rekolekcijose, dvasinėse pratybose.

Pagrindinės veiklos sritys: Rekolekcijos, Asmeninis dvasinis palydėjimas, Dvasinės Pratybos; Kultūrinės programos ir edukacijos; Mokymo ir ugdymo programų vertinimo tyrimai.

pažintys dievų būdas

Veikla remiasi šv. Ignaco dvasingumo principais: Dievas yra visuose dalykuose; Dievas veikia iš meilės ir kviečia kurti kartu; Maldos ir veiklos sąveika; Jėzaus asmuo žmogaus pilnatvės pavyzdys; Vidinė laisvė. Nuolatinis besimokančiojo patirties, apmąstymo ir veiklos ryšys; Intelektualinių, moralinių, dvasinių ugdymo aspektų integracija; Aktyvus besimokančiojo dalyvavimas ugdymo mokymo -si procese; Kritinio mąstymo ugdymas; Ugdymo proceso metodiškumas ir tvarka; Mokymasis bendradarbiaujant.

pažintys dievų būdas

Mokymo ir ugdymo programomis siekiama ieškoti žmogaus sąmoningo ryšio tarp išpažįstamo tikėjimo ir gyvenimo. Programos grindžiamos krikščioniškomis vertybėmis ir yra skirtos ne tik žinioms įgyti, bet ir įgūdžiams formuoti.

Ar įvyko „Paleocontact“?

Instituto programos ir kursai yra sukurti remiantis ilgamete suaugusiųjų švietimo patirtimi įvairiose pasaulio šalyse.

Rekolekcijos yra skirtos asmeninio ryšio su Dievu gilinimui, susipažinimui su maldos būdais, gebėjimo įvardyti tikėjimo patirtį ugdymui. Tai tylos, asmeninės maldos ir Eucharistijos šventimo laikas, pažintys dievų būdas geriau pažinti savo žmogiškąjį pašaukimą bei sutikti Dievą kasdienybėje.

pažintys dievų būdas

Asmeninis dvasinis palydėjimas — tai procesas, kurio metu. Tokių pokalbių dėmesio centre — Dievo ir žmogaus ryšys, telkiamas į tai, kas vyksta klausantis ir atsiliepiant save komunikuojančiam Dievui.

TESTEMUNHO PASTOR JORGEVAL (completo dos 3 dias de seminário) DEIXE UM COMENTÁRIO!!!

Palydėtojas kviečia palydimąjį išsamiai žvelgti į savo gyvenimą, atpažįstant giliausius savo širdies troškimus. Tokio pokalbio tikslas — dvasinis žmogaus augimas, t.

Biblija: tiesa ar melas?

Dvasinės Pratybos — tai asmens dvasinio tobulėjimo laikas, kai palaipsniui pateikiamos pagrindinės Šventojo Rašto ir tikėjimo tiesos, mokoma išgirsti Dievo balsą ir pastebėti Jo veikimą gyvenime. Dvasinės Pratybos nurodo aiškius dvasinės kelionės pažintys dievų būdas ir pateikia konkrečias priemones, kaip nuosekliai jas pasiekti.

pažintys dievų būdas

Jų metu stengiamasi padėti žmogui augti ir tapti dvasiškai visiškai laisvu, kad galėtų visada rinktis Dievą. Tada žmogus gyvenime gali tikrai atpažinti, suvokti, tai yra — rasti Dievą visuose dalykuose ir į jam skirtą Dievo Žodį atsiliepti čia ir dabar, kiekvienoj konkrečioj situacijoj, visais savo pasirinkimais ir veiksmais.

Tyrimais analizuojama Instituto veikla, vertinamas programų efektyvumas, jų įtaka žmogaus vertybių sistemai bei asmens integralumui. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, planuojama tolesnė Instituto veikla.