Pereiti prie turinio

Almantas Samalavičius. Smulkmeniškas, nepagrįstas, neadekvatus tikrinimas slegia smulkiuosius.

susitikinėja gun savininkams

How much do you like this book? Chicago: Lietuva, A dictionary of Lithuanian and English languages.

They waited Jie laukė To think that my genes were polluted by your birth

First part. Pirmoje pusėj metų išleistojas ''Lietuvos" pavedė man darbą parašyti lietuviškai-angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų žodynus.

sukurti juokingas pažinčių profilis

Pradėdamas darbą tariaus, kad, vien ant to laiką pašventęs, maž-daug į porą metų tą užduotį atliksiu; tuo tarpu pasirodė, kad ant sustatymo tik pirmosios, taigi lietuviškai-angliškos žodyno dalies užemė beveik dvigubai mano aprokuoto laiko. Pasirodė, kad ant savo pečių paėmiau sunkų ir alsinantį triusą, reikalaujantį, prie to, išnašesnių, negu mano, pažinčių abidviejų kalbų.

Ar šis mano veikalėlis atsakys reikalavimams, nurodys tai kritika ir tie, kurie juo norės pasinaudoti.

atitikimo algorithmus online dating

Be abejonės, šen ir ten įsibrovė klaidos, kurių aš, priešais savo norą negalėjau išvengti, bet kurios, tikiuos, sekančiuose išleidimuose povalei duosis išlyginti ir žodynas pagerinti; prie to tegul nebus užmiršta, kad joks žodynas nesti savyje tobulas; kad kiekvienas jo naujas išleidimas visada turi papulti pataisymams, permainoms ir papildymams.

Todėl ir čia, nežiurint ant jo stokų, aš rengdamas jį turėjau norą atlikti darbą juo geresnį — ir dirbau sanžiniškai.

pažintys ppl siūlome

Medegą sėmiau daugiausiai iš Kuršaičio, Miežinio ir Juškevyčiaus [sansaga I, A—D] žodynų, aklas pažintys vf dvdrip tai daugybe mano paties surinktų žodžių, neužrašytų minėtuose žodynuose.